Регулации

Измененията на регулационни планове се извършва при:

  • Изменения в уличната или дворищна регулация;
  • Включване нови територи към регулационния план;
  • Делби и обединяване на УПИ (Урегулиран Поземлен Имот);

Измененията се извършват по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Можете да направите консултация с наш специалист по проблеми свързани със собствеността и/или управлението на имот. Попълнете уеб формата и ние ще отговорим на Вашия въпрос до 24 часа.

инж. Г.Мирчев
20+ години oпит
Безплатна Справка

ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВИ ИНТЕРЕСУВАТ