Защо да изберете Ландкад?

ЛАНДКАД ЕООД, София предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията.

Фирмата е регистрирана през месец май 2005 г. и с времето се превърна в една от геодезически фирми с признато високо качество на предлагания продукт.

Предлаганите услуги - геодезия, кадастър, регулации, вертикално планиране, трасировки, прецизни нивелачни измервания, следене на деформации и др. - са познати както на множество собственици на частни имоти, така и на по-големи инвеститори. Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

ПО-ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ЛАНДКАД

Проект
Попълване на кадастрален план – липсващи сгради, открити по сателитно изображение
Трасиране на регулационен план ж.к. Христо Ботев”, част Основна нивелация
Волуяк-гарата
"Черния кос" - основна нивелация и други
Нивелации  І клас, Бургас-Малко Търново
Нивелации  І клас, Драгоман -Дупница
Нивелация на трасето на бъдещото метро - участък  " Надлез Надежда - НДК ", за следене на   деформации - първи цикъл
Следене на деформации - ТЕЦ "Бобов дол"
Следене на деформации - ВЕЦ "Момина клисура", ПАВЕЦ "Белмекен"
Следене на деформации - Топлофикация "Плевен"
Следене на деформации - Марица Изток  3

Някои клиенти на ЛАНДКАД

Столична община
Верига магазини Била
ГИС София
ТЕЦ Бобов дол
НЕК ЕАД
Топлофикация Плевен
ЕНЕЛ Марица Изток 3
Максима
Маркет Сервис
ГУСВ